اخبار برگزیده

مرثیه


قسم به آن بدن که چیدنش روی حصیر؛ منم شبیه آن عقیله ای که شد اسیر؛ به غیر از زیبایی ندیدم تو این مسیر


مرثیه

مرثیه

مرثیه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها